Informace pro zákazníky

Způsoby prodeje

Ceny

  • Aktuální platné ceny budou zveřejňovány v době počátku sklizně jednotlivých produktů.
  • Balné je započítáno v cenách produktů.
  • Nejsme plátci DPH.

Doklady

Zjednodušený daňový doklad nebo faktura jsou vždy vloženy do balíku nebo přepravky se zbožím.

Množství produkce

Množství produktů závisí na přísném dodržování osevního postupu jednotlivých druhů biozeleniny, z čehož vyplývá, že může dojít k předčasnému vyprodání některého druhu biozeleniny.

Termíny sklizně a odběru

Dobu zrání a sklizně ovlivňují zejména klimatické vlivy - teplota, množství srážek apod. Vzhledem ke změnám klimatu v posledních letech se může doba sklizně jednotlivých druhů lišit od obvyklých termínů daných dosavadními průměrnými klimatickými podmínkami regionu.

Copyright © 2006–2019 Josef Vymětal, realizace: reseni.net